Blackout


Episodet Blackout vërejtur shpesh në bradycardia (impuls të rralla) dhe janë të lidhur me furnizim të pamjaftueshëm të gjakut në tru. Këto episode janë shoqëruar shpesh me një ndjenjë "Fluksi i mprehtë i ngrohjes në kokë", "të përzier".