Vizion të ulët


Kur një pacient katarakt gradualisht pushon për të parë se si distancë dhe afër. Kjo është për shkak të turbullt e lente në shtresa, i cili bëhet i errët në dritë. Në lumen të nxënësit të pacientit mund të jetë një refleks gri. Reduktimi i flukseve normalisht.