Tendenca për vetëvrasje vetëvrasje


Vetëvrasja - Një nga format më ekstreme të sjelljes devijante, të përcaktuara si një veprim të ndërgjegjshëm të qëllimshme në një heqje vullnetare të jetës së tij.

Kur ka Vetëvrasje sëmundje:


- Postpartum Depresioni
- Psikozë maniak-depresive
- Dhënie pas
- Alkoolizëm
- Shizofreni
- Psikogjenike (reaktivnayah) depresioni
- Çrregullim bipolar emocional
- Kanceri dhe të tjerët.

Tendenca për vetëvrasje edhe zhvillimin në çrregullime e hipofizës, giperprolaktinemii, adenoma e hipofizës.

Çfarë mjekët zbatohen nëse ka Vetëvrasje:

- Psikolog
- Psikiatër