Ndjekja ditore e presionit të gjakut


Ndjekja ditore presionin e gjakut jep informacion të rëndësishëm në lidhje me ndryshueshmërinë e përditshme (Luhatjet) presionin e gjakut, për të gjykuar përshtatshmërinë dhe uniformitetin e efektin e drogës. Ndjekja ditore tensioni i gjakut parashikon regjistrimin e presionit të gjakut në intervale prej 15 minutash në pasdite dhe 30 minuta gjatë natës. Vlerat e vlerësuara normale të ditës presionin e gjakut përbëjnë 135/85 mmHg, 120/70 mmHg natën shkalla e reduktimit të presionit të gjakut gjatë natës 10-20%.


Situatat në të cilat zbatimi i monitorimit të përditshëm të presionit të gjakut është më i përshtatshëm:

    - luhatjet e shënuara në presionin e gjakut në kohë të ndryshme të ditës;
    - hipertensioni, të qëndrueshme (rezistente) të ilaçeve.