Test me GnRH sintetike


Një mostër e GnRH sintetike përdoret në diagnozën diferenciale të hipofizës amenorrhea dhe gjenezën hypothalamic sëmundjes. Mostër është një injeksion intravenoz të vetme prej 100 mikrogram GnRH sintetike. Rezultati i testeve të vlerësuara nga matjen e të dhënave të temperaturës basal kolpotsitolohicheskoho kërkimore dhe lyutropyna përmbajtje në gjak para dhe pas administrimit të drogës. Një test pozitiv është karakterizuar nga rritja e përmbajtjes lyutropyna Smears gjakut pamjen atributet ndikim të progesterone shfaqjes së temperaturës bifaze trupit basal. Ky rezultat tregon gjenezën hypothalamic amenorrhea. Një test negativ (nuk ka ndryshim) tregon origjinën e hipofizës patologji.