Test me progesterone


Testi Prohesteronovaya mund të përdoret:

  • për përcaktimin e nivelit të estrogjenit në amenorrhea ngopjes trup;
  • për të përcaktuar përgjigje të përshtatshme në veprim endometrial progesterone dhe karakteristikat e saj refuzim në nivele më të ulëta të progesterone.


Për testit progesterone mund të përdoret norkolutom ose progestins tjera (norethisterone, orhametril, Duphaston) në një dozë prej 10 mg në ditë për 10 ditë, doza totale duhet të jetë të paktën 100 mg, ne nivelin e sekretimit të progresteronit në ciklin e dy faza. Së bashku me progestin gojë përdorin 1 zgjidhje% e progesteronit në 1.0 ml në ditë për 10 ditë ose 17 zgjidhje OPC në 125-250 mg në ditë intramuskulare. Reagimi është konsideruar si e natyrshme, në qoftë se pas 3-7 ditësh pas progestogjenet marrin ishin diktim moderuar ruhen për 3-4 ditë. Mungesa e pikave të reagimit menstrual-si në një rënie të mprehtë në nivelet e estradiol, mungesa e proceseve proliferative në endometrium, ose mungesë të plotë të endometrium.