Testi Oksitotsinovogo


Testi Oksitotsinovogo është përdorur për të trajtuar çështjen e parësia e hipotalamusi hipofizës apo plagë gjatë ciklit menstrual. Bazuar në këtë oxytocin me pronat e të ngjashme për të GnRH stimulon funksionin e hipofizës. Mostër përbëhet nga 5-10 njësive të oksitocinës administrohet nenlekure për 5 ditë. Para dhe pas testeve të përcaktojë estrogjenit dhe prehnandiolu në urinë apo estradiol dhe progesterone në gjak. Normalizimi i këtyre treguesve vlerësuar si një test pozitiv, duke treguar plagë kryesor i hypothalamus, mungesën e normalizimit - të dyja negative (sëmundje e Hipofiza).