Antitrupat anti-spermës MAR-provë


Manifestimi më i rëndësishëm i sterilitetin klinikë e çrregullimeve imunologjike është prania e antitrupave specifike të spermës. Antitrupat e grave antisperm (ACAT) mund të jenë të pranishëm në serum të gjakut, mukusit cervikal dhe lëngun peritoneal. Frekuenca e zbulimit varion 5-65%.


Besohet se çifti inspektues duhet të përfshijë një përkufizim të anti-spermës antitrupat janë në fazat e hershme dhe sidomos në njeriun, si prania e ACAT në derdh është dëshmi e pranisë së faktorit infertilitetit imunitar.Gratë Përkufizimi ACAT në mukusit cervikal: ditët preovulyatornogo kryera mukusit gardh nga qafën e mitrës (të paktën 1 ml) të përcaktoj sasinë tre klasat e antitrupave - IgG, IgA, IgM. Përcaktimi i të dhënave mbahet antitrupa anti-spermës nga tsitoflurometrii rrjedhës. Normalisht, shuma e IgG nuk kalon 14%; IgA 15%; IgM 6%.


Është treguar se shtatzënia spontane në prani të niveleve klinikisht të rëndësishme të ASAT është vërejtur.