Algoritmi për diagnostikimin dhe trajtimin e infertilitetit imunologjike


Suksesi në trajtimin e infertilitetit imunologjike varet nga diagnoza e saktë dhe në kohë. Diagnostifikimi shkaku i infertilitetit është ekzekutuar hap pas hapi:

1. MAR-test (Ig G dhe Ig A)

 • 50% - nuk ka shkaqet imunologjike e infertilitetit
 • 50% - infertilitetit imunologjike

2. Inspektimi i grave - Testi postcoital (PCT)

 • Shkaqet imunologjike nuk ka - pozitive
 • Negative - infertilitetit imunologjike

3. Test Kurtsroka-Miller (testi penetratsionnyy)

 • Shkaqet imunologjike nuk ka - pozitive
 • Negative - mashkull faktor infertilitetit

4. Test buvo-Palmer (testi ndër penetratsionnyy)


 • Patologjia e të dy bashkëshortëve
 • Gruaja Patologjia
 • Paaftësia e spermës

4. Identifikimi dhe për të eleminuar shkaqet e mundshme (infeksionet, varicocele, ...)
5. Vlerësimi i spermës

 • Seri Normozoospermiya = YOSM 3-4
 • Patozoospermyya = 2-3 cikli ICSI në mungesë të shtatzënisë - çiftet e tjera të provimit.