Bioimpedansometriya


Bioimpedansometriya kryer duke përdorur një pajisje të veçantë e cila matet rezistenca e indeve (Pengesa). Me bioimpedansometrii mund të përcaktojë përbërjen e trupit, në masë indeksin e trupit, shumën totale të lëngjeve në peshës trupore dhe indeve bezzhyrovoy dhjamor, kalorive. Këto përpunohen në mënyrë individuale nga një program kompjuterik dhe për të përcaktuar se devijimet nga norma, e cila është esenciale për diagnozën e duhur dhe trajtim.

Përgatitja për të studiuar.

Bioimpedansometriya - Ky hulumtim objektiv dhe pa dhimbje për pacientin që të bëhet në mëngjes në një stomak bosh në pozicion të prirur, rezistencën e indeve matur me sensorë të veçantë që janë vënë në lëkurë.