Përçarje e zemrës


Ndjenja periodike "dështimi i zemrës", "Revolucionet zemra", "zemra është reduktuar në mënyrë të barabartë, dukej pastaj të pengohen" - Karakteristikë e atrial dhe ventrikular aritmia, dridhje atrial (AF).