Testi Klomifenovaya


Gjyq Klomifenovuyu kryer në pacientët me menstruacione të parregullta ose amenorrhea pas reagimin menstrual-si detyruar. Cakto Clomiphene 50 mg 5 deri 9 cikël ditor.

Një mostër konsiderohet si pozitiv në qoftë se pas 3-8 ditësh pas ndërprerjes së Clomiphene fillon rritjen e temperaturës basal, e cila është një shenjë e sintezës adekuat të steroid në fshikëz dhe ruajtur hipofizës kapaciteteve rezervë.

Përgjigja ndaj klomyfena futjen mund të vlerësohen në bazë të rezultateve të monitorimit gjëndër me ultratinguj dhe endometrium.


Në klomifenovoy negativ mostrës rekomanduar rritjen e dozës në 100 mg në 2 ciklit dhe 150 mg në 3 ciklit. Duke rritur më tej doza jopraktike. Në mostër negativ me Clomiphen treguar testin me gonadotropins.