Autohemoterapyya


Autohemoterapyya

Autohemoterapyya - trajtimi që është i administruar tek pacient gjakun e tij në muskulit ose nën lëkurë pak (në formë të hemolyzed) vena.